Szerződési feltételek

Kérjük az alábbi jogi nyilatkozat figyelmes átolvasását, mert honlapunk vagy az innen elérhető honlap vagy annak bármely és valamennyi oldalának (a továbbiakban: Honlap) megnyitásával, illetve a Honlapon feltüntetett e-mail címének elérésével az alábbiakban írt szerződési feltételekhez hozzájárul, azokat elfogadja és magára nézve kötelezőnek ismeri el.
 1. Szerzői jogvédelem:
1.1. A Honlap és az azon megjelenő műszaki, grafikai, szoftveres és egyéb megoldások, szövegek, képek, adatok, információk és egyéb anyagok, illetve azok elrendezése szerzői jogi oltalom alatt állnak, azok felhasználására és minden egyes felhasználás engedélyezésére kizárólag a Szolgáltató jogosult. A jogosulatlan felhasználása jogszabályba ütközik. 1.2. A weboldalon keresztül elérhető linkek tekintetében az adott oldal szerkesztője minősül a szerzői jog jogosultjának.
 1. A honlap használatának feltételei:
2.1. A Honlapot megtekintő felhasználó a Honlap tartalmának kizárólag magáncélú felhasználására – azaz on-line hozzáférésre, a weboldal egyes részeinek a felhasználó által használt számítógépe merevlemezén történő rögzítésére vagy kinyomtatására – jogosult. A magáncélú felhasználás ellenértékhez nem kötött, azonban jövedelemszerzés vagy jövedelemfokozás célját közvetlenül és közvetett módon sem szolgálhatja. 2.2. A felhasználó kifejezetten nem jogosult az adott tartalom többszörözésére, újrafelhasználására, terjesztésére, bármilyen eszközzel és formában történő másolására, átvételére, adatbázisában történő tárolására, letölthetővé tételére, valamint a tartalom saját tartalomkénti feltüntetésére, kereskedelmi forgalomba hozatalára sem ellenérték fejében, sem anélkül.
 1. Felelősség a szolgáltatásért:
3.1. A Szolgáltató törekszik a weboldalon található információk folyamatos frissítésére, azonban azok teljességéért, helytállóságáért, esetleges módosulásáért, hitelességéért nem vállal felelősséget. 3.2. A weboldalon található linkek segítségével elérhető más weboldalakon található információkat a Szolgáltató nem ellenőrzi, ezek elérhetőségéért, tartalmi helyességéért felelősséget nem vállal. A külső honlapokra mutató kapcsolatok (linkek) tekintetében a Szolgáltató semminemű felelősséget nem vállal ezen kapcsolatok által elért honlapok tartalmáért, illetve ezen honlapok adatkezelési biztonságáért. 3.3. A Szolgáltató nem garantálja a weboldalon található funkciók zavartalan és hibamentes működését. A Szolgáltató nem felel azokért a károkért, veszteségekért, költségekért, amelyek a weboldallal kapcsolatban, annak használatából vagy használhatatlanságából, nem megfelelő működéséből, meghibásodásából, számítógépes vírus által, vonal- vagy rendszerhibából, vagy más hasonló okból következnek be.
 1. Adatvédelem:
 • az Ön személyes adatait tisztességesen és törvényesen dolgozzuk fel,
 • az adatokat csak meghatározott és törvényes célra tároljuk, és attól eltérő módon nem használjuk fel,
 • megfelelő biztonsági intézkedéseket teszünk az adatállományokban tárolt személyes adatok védelme érdekében a jogtalan hozzáférést, megváltoztatást vagy terjesztést megakadályozzuk.
4.1. A Szolgáltató a szolgáltatás igénybevételével kapcsolatos adatokat az igénybe vevő hozzájárulásának hiányában csak akkor kezelhet, ha azok az igénybe vevővel közvetlenül nem hozhatók összefüggésbe. 4.2. A Szolgáltató személyes adatok esetleges kezelése során a személyes adatok védelméről és a közérdekű adatok nyilvánosságáról szóló 1992. évi LXIII. törvény előírásait maradéktalanul betartja. Minden esetben pontosan megadja az adatkérés célját, és a kapott adatokat csakis azon célból használja fel. A Szolgáltató a felhasználók adatainak biztonságos tárolásáért technikailag minden tőle elvárhatót megtesz, különös tekintettel a személyes adatok védelméről és a közérdekű adatok nyilvánosságáról szóló 1992. évi LXIII. törvényre, az egyének védelméről a személyes adatok gépi feldolgozása során szóló 1998. évi VI., ill. 2005. évi LIII. törvényekre, az elektornikus hírközlésről szóló 2003. évi C. törvény XVII. fejezetében foglalt rendelkezésekre, hírközlési szolgáltató adatkezelésének különös feltételeiről, a hírközlési szolgáltatások adatbiztonságáról szóló 226./2003. (XII. 13.) kormányrendelet előírásaira. A regisztrált felhasználók és az előfizetők adatait a Szolgáltató vagy közvetlen megbízottja – mint Adatkezelő – tárolhatja, és azokat statisztikai célokra összesítve szabadon felhasználhatja. A felhasználók adatait közvetlen üzletszerzésre csakis azok hozzájárulásuk esetén használja fel, és harmadik fél részére semmilyen körülmények között nem adja át. Az Adatkezelő a személyes adatokat a felhasználás céljának megszűnése vagy a felhasználó kérésére köteles megsemmisíteni. A felhasználó kérésére a kezelt személyes adataival kapcsolatban tájékoztatást adunk vagy az adatokat az arra jogosulttól származó kérés esetén módosítjuk, illetve töröljük.
 1. Az elektronikus úton megvásárolt terhességi szűrővizsgálatok igénybevételének menete
Ön kiválasztja a megrendelt terméket, majd a kosárba helyezés után átirányítjuk a bank biztonságos fizetőoldalára, ahol bankkártyája segítségével egyszerűen elvégezheti az online vásárlást. Az összeg beérkezése után 2 munkanapon belül felvesszük Önnel a kapcsolatot a vérvételi időpont, illetve a szűrővizsgálatok időpontjának és elvégzésének egyeztetése kapcsán. A vizsgálatokat az Ön által választott egyik Harmony vérvételi helyszínünkön végezzük. (Lásd Harmony Központok) A Harmony preatális teszt vérvétele során két kémcső vért veszünk Öntől, mely teljesen fájdalommentes és nem igényel éhgyomorra történő megjelenést. A levett mintát elküldjük a Harmony laboratóriumába a svédországi Göteborgba. Az eredmény 7-14 munkanapon belül érkezik meg genetikus szakorvosunkhoz. Az eredmény megérkezése után újabb  időpontot egyeztetünk Önnel, melynek során egy zárókonzultáció keretében genetikus szakorvosunk ismerteti Önnel  az eredményt. Az elektronikusan megrendelhető szűrővizsgálatok a következőek:
 • Harmony prenatális teszt Basic – 175 000 Ft
 • Harmony prenatális teszt Plus – 205 000 Ft
 1. Bankkártyával történő fizetés menetének és feltételeinek leírása
A bankkártyás fizetés révén Ön kényelmesen és biztonságosan vásárolhat áruházunkban. A kiválasztott áruk megrendelése után Önt az Unicredit Bank fizetőoldalára irányítjuk, ahol a jelenleg elérhető legbiztonságosabb, titkosítással lebonyolított tranzakción keresztül fizethet bankkártyájával. Vásárlóinknak csak annyi a dolga, hogy a fizetési mód kiválasztásánál a fizetés bankkártyával opciót válasszák, majd a Bank fizetési szerverén a kártya számát, lejárati dátumát, valamint a hátoldalán található ellenőrzőkódot (CVC/CVV) megadják. A Bank a dombornyomott VISA és Mastercard, Visa Electron (a kártyát kibocsátó bank döntésétől függően), valamint azon Maestro kártyákat fogadja el, melyekhez ellenőrzőkód (CVC) került kibocsátásra. Amennyiben az Ön Maestro bankkártyáján ilyen nem található, érdeklődjön Bankjánál. A kizárólag elektronikus használatra kibocsátott bankkártyákat csak abban az esetben fogadhatjuk el, amennyiben annak használatát a kártyát kibocsátó bank engedélyezi! Kérjük, érdeklődjön bankjánál, hogy az Ön kártyája felhasználható-e interneten keresztül lebonyolítandó vásárláshoz.
 1. Megrendelés lemondásának módja és feltétételei
A 45/2014 (II.26) Kormányrendelet alapján a vásárlót elállási jog illeti meg az internetes vásárlás esetén. Elállás esetén az interneten megkötött szerződés a szerződéskötés napjára visszamenőleg kerül megszüntetésre, ezért olyan helyzetet kell teremteni, mintha a fogyasztó meg sem rendelte volna a terméket az online shopban. Az eladó pedig köteles haladéktalanul, de legkésőbb az elállásról való tudomásszerzéstől számított 14 napon belül a fogyasztó által kifizetett teljes összeget visszatéríteni. Az elállás jogával a fogyasztó az internetes szerződéskötést követően 14 napig, illetve ha az 14 napnál korábban következik be, a szolgáltatás igénybevételéig élhet. A szolgáltatás igénybevétele után nincs lehetőség a vásárlástól való elállásra. Reklamáció, panasz esetén ld. 8-as pontot.
 1. Teendők reklamáció esetén, a kártyabirtokos kártalanításának módja és feltételei
Panaszbejelentéssel a fogyasztó többféle módon élhet:
 1. Szóbeli panaszbejelentés
A panaszügyintézés helyén (A Harmony Vérvételi helyek egyikén: Mammut Egészségközpont, 1024 Budapest, Lövőház u. 1-5. IV. em, Árkád Egészségközpont, 1106 Budapest, Örs Vezér Tere 25/B), nyitvatartási időben (H-P: 8:00-20:00) A szóbeli – ideértve a személyesen és telefonon tett – panaszt azonnal meg kell vizsgálni, és lehetőség szerint orvosolni. A Medion Healthcare Zrt. a telefonon közölt szóbeli panasz esetén az indított hívás sikeres felépülésének időpontjától számított öt percen belüli, a Call Center ügyintéző élőhangos bejelentkezése érdekében úgy jár el, ahogy az adott helyzetben általában elvárható. Ha a panasz azonnali kivizsgálása nem lehetséges, jegyzőkönyvet vesz fel.
 1. Írásbeli panaszbejelentés esetén
 • Levelezési cím: Medion Healthcare Zrt., 1055 Budapest, Szent István körút 15. 2. em. 15.
 • E-mail cím: info@medionzrt.hu
Az írásbeli panasszal kapcsolatos, indoklással ellátott álláspontot a panasz közlését követő 30 naptári napon belül kell megküldeni az ügyfélnek. A Medion Healthcare Zrt. a panaszkezelés során különösen a következőket kérheti az ügyféltől:
 • neve
 • lakcíme, székhelye, levelezési címe,
 • telefonszáma,
 • értesítés módja,
 • panasszal érintett szolgáltatás,
 • panasz leírása, oka
 • ügyfél igénye,
 • a panasz alátámasztásához szükséges, az ügyfél birtokában lévő olyan dokumentumok másolata, amely a Szolgáltatónál nem áll rendelkezésre,
 • a meghatalmazott útján eljáró ügyfél esetében érvényes meghatalmazás,
 • a panasz kivizsgálásához, megválaszolásához szükséges egyéb adat.
 
 1. Online vitarendezés
Az EU 524/2013 rendelete szerint: https://webgate.ec.europa.eu/odr/main/?event=main.home.show&reload=false   A panaszt benyújtó ügyfél adatait az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény rendelkezéseinek megfelelően kell kezelni. Az ügyfél eljárhat meghatalmazott útján is. Amennyiben az ügyfél meghatalmazott útján jár el, a meghatalmazást közokiratba vagy teljes bizonyító erejű magánokiratba kell foglalni. A panasz kivizsgálás térítésmentes, azért külön díj nem számolható fel. A panasz kivizsgálása az összes vonatkozó körülmény figyelembe vételével történik.
 1. Egyéb rendelkezések:
A jelen nyilatkozatban nem szabályozott kérdésekben az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény rendelkezéseit kell alkalmazni.